forsidebilledet ud over Albertslund

Agenda Center Albertslund

Agenda Center Albertslund arbejder med omstilling til bæredygtighed. De er en græsrodsbevægelse, der har eksisteret i 25 år, som formidler den kompleksitet, vi står overfor med klimaudfordringerne lokalt og globalt. En kompleksitet der er indeholdt i de 17 verdensmål. Deres formål er at gøre verdensmålene lavpraktiske og tilgængelige for deres egne naboer. Borgerne i Albertslund skal ikke have at vide hvad de skal og ikke skal, de skal derimod oplyses om muligheder. Gennem projekter og inspiration arbejder Agenda Centeret med at gøre lokalsamfundet i Albertslund til klimafrontløbere.

De 17 verdensmål

Agenda Centeret tager udgangspunkt i de 17 verdensmål. Verdensmålene siger, at hvis én skal have succes i sit fagområde, så kræver det at vi andre har succes i vores. Som mennesker er vi forbundet og afhængige af hinanden. Verdensmålene hænger sammen og griber ind i hinanden. Vi får et skæbnefællesskab. Ligesom en bil ikke kommer langt med kun benzin, hvis den mangler vinduesviskere eller kølervæske mv. så er verden afhængig af 17 komponenter. Derfor arbejder Agenda Center Albertslund med flere forskellige projekter, som f.eks. madspild, energi, affald, vand og biodiversitet. Med de 17 mål bygges der forbindelser i stedet for mure.

Biotopia_1
Biotopia_2
Biotopia_3
Biotopia_4

Biotopia

Nogle forskere mener, at biodiversitets-krisen er større end klima-krisen. Biotopia er et parkområde i Birkelundparken, hvor Agenda Center Albertslund skaber mere natur. De demonstrerer hvordan vi kan øge biodiversiteten, som gør parken til et sted, hvor borgerne kan få idéer til egen have. Skoleelever er inviteret ud til undervisning i det høje græs, og oasen giver grobund for en biodiversitetsdannelse.

Urban growing

Byerne vokser lige nu eksplosivt og vi får milliarder af flere indbyggere. Der er tale om et byggeboom. Albertslund består af 60 % natur, men den er adskilt fra de 40 % by. Asfalt, beton og slum bliver virkeligheden, hvis ikke vi tænker naturen ind i byen. I Albertslund vil Agenda Center skabe 10 % mere natur alt imens, at de ved der bliver fældet af Vestskoven og bygget boliger og letbane. De vil gerne have at byen vokser, men det skal gå hånd i hånd med naturen. Der skal på sigt ikke være et tab af natur pga. ny bebyggelse. Dette kan realiseres med f.eks. grønne vægge, tage, grus eller græs i stedet for asfaltstier. Grønt mellem husene. Og så er der desværre ikke meget biodiversitet i en pæn nyklippet græsplæne. Når vi ønsker naturen skal være pæn og snorlige, så har det konsekvenser for det vilde liv og klimaet. Ved større fokus på insekternes og organismernes trivsel gennem høje plæner, væltede træer og vilde blomster, jo bedre bliver vores egen trivsel også. Vi skal rette fokus mod at skabe kvalitets natur.

Agenda Center Albertslunds største udfordring er vanetænkning og konservatismen i den korrekte prydhave. Men græs kan altså ikke løse krisen. En bunke træ kan derimod gøre en forskel. Om det er pænt? Det er nødvendigt!

billede af skov 2
illustration af gren

500.000 nye træer

Agenda Center Albertslund har lagt et mål for at plante 500.000 nye træer i Albertslund. Træer optager CO2 fra luften, hvilket bliver en nøgleløsning til de udfordringer, vi står overfor, da den vedvarende energi ikke vil kunne etableres i tide til at nå at gøre forskellen. Derfor har de fokus på, at der skal plantes træer i rette mængder, som vil kunne nedkøle jorden ved at binde CO2. De mener det er en bunden opgave at plante flere træer, hvis vi vil løse klimakrisen.

Træer hjælper os når det regner, hvor de suger vand, og når vi står midt i tørke, hvor de afgiver damp. De er derfor uundværlige i et behageligt klima.

I Biotopia har skoleelever symbolsk plantet 17 træer som udgør ”Verdenslunden”. Desuden har Biotopia plantet egetræer, da der kan leve op til 1000 forskellige insekter i dets jord, stamme og krone. Og et lille tip er at lægge grus omkring, da græs forsøger at kvæle træerne og spiser dets ressourcer.